1 januari, 2007

Fondpengar utdelade

Svenska Båtunionens (SBU) fond för utveckling av båtlivet delar i år ut 80 000 kr av avkastningen. 36 ansökningar om bidrag har inkommit till ett sammanlagt värde av cirka 1,7 Mkr.
SBU:s arbetsutskott (AU) bedömer inkomna ansökningar mot bakgrund av fondens statuter. Det stora intresset har dessutom tvingat AU till prioritering.

En lista över bidragsmottagare ha nu upprättats och de har nu fått meddelande om AU:s beslut. Följande föreningar och enskilda har fått pengar:´Johanna Aspenberg, Karlstad 3 500 kr
Norrtälje SS, Norrtälje 5 000 kr
Ystads SS, Ystad 10 000 kr
Taxinge BK, Nykvarn 5 000 kr
Z-BF, Östersund 25 000 kr
Hässelbystrands Scoutkår, Hässelby 10 000 kr
Wrångebäcks BK, Brastad 5 000 kr
NBV Mitt, Härnösand 5 000 kr
Museiföreningen, Bromma 11 500 kr
De beviljade summorna utbetalas när vederbörande rekvirerat dem och konkret redovisat hur de kommer att användas.