1 januari, 2007

Hur fungerar det i skärgården?

Sjöfartsverket Produktion i Stockholm, Stockholms-Mälarens sjötrafikområde, har dragit igång en förstudie om hur mindre båtar och farkoster samsas i skärgården. Framför allt med avseende på hur väsentligt ökade farter påverkar sjösäkerheten, men också hur höga farter och buller från starka motorer påverkar skärgårdsmiljön.

För att få en uppfattning har de satt ihop ett frågeunderlag som finns på Sjöfartsverkets hemsida och man hoppas nu att många vill vara med och belysa frågan.