1 januari, 2007

Ökat intresse för veteranbåtar

Sveriges unika bestånd av äldre fritidsbåtar riskerar att ruttna bort, huggas upp eller brännas. På senare tid har intresset ökat för att bevara och vårda denna kulturskatt men mycket mer måste göras.Många gamla klenoder har försvunnit till utlandet, främst till Tyskland, Nederländerna och Norge, där de renoveras. Det är givetvis bättre än att båtarna förfaller här hemma, men många tycker nog att det bästa vore om de kunde stanna inom landet och restaureras här.

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (MSF) en rikstäckande ideell organisation, driver på i kampen för att rädda det gamla båtbeståndet och samarbetar med Sjöhistoriska museet, som satsar brett på temat Åldringsvård. MSF invigde i juni förra året sitt museum i Västerås och drev under sommaren Båthall 2 på Djurgården i Stockholm.

Där förvarar Sjöhistoriska museet alla sina fritidsbåtar och de visades nu för första gången för allmänheten. Motorbåtsmuseet i Ljung vid Göta Kanal är också knutet till MSF. – Jag märker ett ökat intresse från folk som berätta om sina båtminnen och skänka gamla båtar och annat till oss. Fortsätter det på det viset kommer vi att behöva stora lokaler för båtar, säger MSF:s ordförande, Pierre Dunbar. – Därför riktar jag en förfrågan till den som kan upplåta till exempel en maskinhall på ett lantbruk, gärna i Mälardalen.

Där skulle man, säger Pierre Dunbar, kunna lägga upp båtar i varierande skick och sedan finna faddrar åt dem med ansvar för att rusta upp båtarna.
Målet är givetvis att båtarna ska hamna i sjön igen efter renovering, de är ju inte byggda för att ligga på land. Därför planerar Västerås kommun nu att lägga ut pontonbryggor vid Fritidsbåtmuseet i Västerås, där veteranbåtar kan förtöjas.

Museiföreningen har närmare 1 300 medlemmar och vill gärna ha fler runt om i landet. De får bland annat Veteranbåten, tidning för svensk veteranbåtskultur, som kommer ut med fyra nummer per år. – Ju fler medlemmar vi får, desto mer kan vi göra för att rädda en enastående kulturskatt, säger Pierre Dunbar.
Medlem blir man genom att sätta in 250 kr på postgiro 20 46 97-7.
Lars Porne