1 januari, 2007

Nomadklubben efterlyser

”Nomadklubben” söker efter ägare och detaljer till och om Nomadbåtar, vilka finns i versionerna ett, två och tre. Klubben har redan fem aktiva Nomad III ägare varav inga var tidigare bekanta. Klubben söker flera ägare och andra som kan bidra med bilder och historia om var dessa byggdes o. dyl.

Den har haft en höstträff på land där även konstruktören Eje Åhlstedt medverkande. Det planeras ytterliggare en träff i mitten på mars och ytterligare en på en ö söder om Waxholm helgen 5–6 juni. Info www.nomad3.se.