1 januari, 2007

Öppet brev om momsen

Blekinge BF har skrivit ett öppet brev till våra riksdagsmän och EU-parlamentariker om den hotande momsbeskattningen. I brevet skriver förbundet bland annat:
Förslaget (hotet) att momsbeskattning ska införas i den ideella och frivilliga föreningsverksamheten.

Sveriges framtida ideella och frivilliga främjande föreningsverksamhet står på spel.
Merparten av båtklubbarna i Sverige (och Blekinge) administrerar, äger eller arrenderar, i de flesta fallen, med egna arbetsinsatser och ekonomiska medel skapade/byggda och gemensamt ägda hamnanläggningar, trailerramper, klubbstugor, bryggor, klubbåtar, Y-bommar och övrigt material som anskaffats för klubben/sällskapets verksamhet och fortlevnad. Det sätt som båtliv och sjösport bedrivs i Sverige (och övriga nordiska länder) är unikt.

I övriga Europa är det mycket kostsamt/exklusivt att vara båtägare, man är hänvisad till kommersiella (och dyra!) marinor för att erhålla båtplats, båtklubbarna har oftast dyra medlemsavgifter är inte öppna för alla utan man ska rekommenderas in som medlem.