1 januari, 2007

L 28-sällskapet nystartar

Det tidigare L-28 sällskapet har genom stadgeändringar bytt namn till Laurinkostersällskapet och öppnat för andra båtar som ritats av den legendariske båtkonstruktören Arvid Laurin.
Namnet till trots är även ägare av plattgattade båtar mycket välkomna som medlemmar i sällskapet. Sällskapets syfte är att främja och utveckla segling med våra båtar, främja gemenskapen mellan båtägarna samt sprida kunskap och kännedom om båtarna. Info www.laurinkoster.just.nu eller sekreteraren,
Göran Stark, tel. 016-741 72, goran-stark@swipnet.se