1 januari, 2007

Administration för båtklubbar

Båtklubbarnas administration sköts i allmänhet av klubbkassören med hjälp av något datorprogram. Engelbrecht Information AB presenterar ett nytt system, Internet administration av medlemsregister (IAM), där klubbens medlemsregister kan underhållas via Internet.

Detta register kan sedan kopieras ner till funktionärens dator för vidare bearbetning. Kassören länkar ihop medlemsregistret med ett affärssystem där alla funktioner som fakturautskrift, kundreskontra och bokföring finns integrerade.

Via Microsofts produkter kan man kopiera informationen från Access till Excel eller enkelt skapa massbrev som skickas via post eller e-post. Info www.ei.se.