1 januari, 2007

Fortsatt momsbefrielse för ideella föreningar

Enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet kan alla båtklubbskassörer nu dra en lättnadens suck.
– Merparten av alla ideella föreningar ska även i framtiden kunna vara momsbefriade. Någon lagrådsremiss som kommer att behandla de ideella föreningarnas momssituation kommer därför inte att lämnas.

Finansdepartementet kommer istället senare att skicka ut en så kallad departementspromemoria på remiss för att få in ytterligare synpunkter på den omarbetning som nu görs av förslagen av utredningen ”Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv”. Det skriver finansminister Bosse Ringholm i ett skriftligt svar på en fråga från riksdagsledamoten Lilian Virgin (s)

– Utredningens förslag har väckt mycket kritik och stor oro hos föreningslivet, säger Bosse Ringholm. I debatten har det ibland verkat som om hela föreningslivet skulle momsbeskattas om utredningens förslag genomfördes.
– Enligt utredningens förslag kommer endast en liten del av verksamheten inom den ideella sektorn att beröras av förslaget till ny momslagstiftning. Detta har tyvärr inte nått ut i debatten.

– Jag har under hela beredningsprocessen varit inriktad på att inom ramen för EG-rätten finna ännu fler möjligheter till skattebefrielser för föreningslivet än vad utredningen presenterade, säger Bosse Ringholm.
Nu har det visat sig att det finns sådana möjligheter och därför ska vi skicka ut en departementspromemoria för ytterligare synpunkter innan vi lägger en proposition till riksdagen.

Erik Bohlin