1 januari, 2007

Hjälp vid navigering

En känd profil i SBU-sammanhang, Valter Lindh från Bureå Båtsällskap, tipsade oss om att besöka klubbens hemsida, http://bbs.skellefteå.org.Vi fann den mycket välgjord och rekommenderas verkligen till besök. Den innehöll bland annat ett intressant inslag som vi härmed presenterar.
Två klubbmedlemmar, Kjell Gren och Tor-Björn Waldemark, har utvecklat ett dataprogram som de kallar WindXP. Med hjälp av detta kan vindstyrka (Beaufort) omvandlas till vindhastighet (km/h, m/s, knop) eller tvärtom.

Det omvandlar även inbördes mellan olika vindhastighetsenheter. Utskriftsmöjligheter av olika tabeller finns, samt även en tabell för olika sikt. Förutom svenska finns också möjlighet att använda programmet på engelska, tyska, spanska, franska och finska. Programmet är på 694 kb och den installationsfil som kan nedladdas och som även innehåller ett avinstallationsprogram är på 358 kb.