1 januari, 2007

Ett andra båtliv med Marieholm 20

Vi var några stycken som haft stora båtar – havskryssare och annat men som insett att båtlivet inte bara består av 40-fotare och racing över havet. Båtlivet är den egna båten, den egna bryggplatsen och möjligheten, att komma in i vikar bland kobbar och skär. Sagt och gjort – vi samlade ihop några ”goa gubbar” och bildade en opretentiös klubb för Marieholm 20 båtar.

Vi kallar oss Marieholm 20 Eskadern, det är däremot mer pretentiöst. Från början var vi fem medlemmar och året var 1998. Marieholm 20 båtarna är inte unga. De är byggda på 70-talet men medlemmarna är unga i sinnet.

Eskadern söker upp motorreparatörer, riggmakare, segelmakare och andra som kan komma med goda råd om förbättringar och utveckling av våra båtar.
Många medlemmar har strömmat till och på våra möten visar de upp sina praktiska lösningar, som de själva kommit på, hjälper oss andra med råd och uppmuntran. Vi har fått en årsrytm som består av ett bryggmöte på våren för att titta på medlemmarnas båtar, ett tekniskt möte under vinterhalvåret på en aktiv verkstad, som jobbar med vara båtar, en eskaderdag för gemenskap under sommaren och årsmöte i april mm

Du känner igen oss på havet genom att vi för en grönvit standert och har en Marieholm 20 dekal på jackan eller i mössan – och vi har stor glädje av våra 20 fotare och deras mysiga skeppare. Nu har vi även en egen hemsida – http:// hem.passagen.se /mariehol/ (inget m)
Vi vill uppmuntra alla som har mindre båtar att söka ”klassgemenskap” och få ut mer av Båtlivet. Det finns annat än nya 40-fotare att beundra. Idag är vi över 60 medlemmar och du får gärna vara med som medlem – bara du har en Marieholm 20 båt.

Steve Dempe