1 januari, 2007

Båtklubbslånet räddar hälsingeklubb

Nyligen fick vi ett E-mail från Hans Jörgen Alsing i Ljusne-Ala Motorbåtsklubb som hade 50-års jubileum 2002 och som har två hamnar till sitt förfogande med ca 75 båtplatser i varje hamn.
Klubben har alltid haft god ekonomi, men nu har alla bidrag försvunnit. För närvarande kämpar klubben med en broreparation som kostar cirka 700 000 kr, klubbens årsomsättning är under 200 000 kr.

Hans Jörgen vill framhålla värdet av det nätverk SBU och det regionala båtförbundet. Risken att styrelsemedlemmarna skulle gjorts personligt ansvariga för kostnaderna är nu undanröjda.
Tack vare SBU:s båtklubbslån är situationen nu räddad som ordnades smidigt och snabbt. Men det innebär ändå i vissa fall avsevärda höjningar av avgifter för bryggplatser och uppläggning.

Nya medlemmar tillkommer, men medelåldern blir allt högre och antalet lediga bryggplatser stiger. I ett storstadsperspektiv handlar det ändå om små summor. Inträdesavgift i klubben kostar 500 kronor och den största bryggplatsen 450 kronor per säsong och de många medlemmar betalar under 1 000 kronor inklusive medlemsavgift för hela året. Trots detta knorras det ordentligt på sina håll bland medlemmarna.