1 januari, 2007

Hemsida för båtklubben

Informationsbehovet inom en båtklubb är stort. Vem ska kontaktas när mobilkranen har gått sönder? Kommer det att finnas någon båtplats ledig till sommaren? Vilka sitter i styrelsen? Av hemsidan batklubben.kvarteret.se framgår hur det hela är tänkt. Båtklubbar enkelt skapa sin egen hemsida för sina medlemmar och styrelse.

Båtklubben är en komplett informationssajt med fast struktur. Den publika sidan kommer alla åt, här kan klubben ge allmän information för besökare utanför klubben. Som medlem loggar du in och kan ta del av information ämnad endast för dig. Ett särskilt ”styrelserum” finns där styrelsen kan ha gemensamma dokument tillgängliga.
Info info@kvarteret.se