1 januari, 2007

Hälleviks hamn

Strategiskt belägen för båtfarare mellan Blekingeskärgården och Skånekustens hamnar ligger Hälleviks hamn. Den gamla fiskehamnen ägs av Sölvesborgs kommun men förvaltas sedan 2000 av Hälleviks Turistförening, som med hjälp med en insats av cirka 2,5 milj. kronor omvandlat den till en modern fritidsbåthamn.

Tio yrkesfiskare finns fortfarande, men Hälleviks Båtklubbs cirka 100 medlemmar disponerar numera 200 båtplatser vid bryggor med el, vatten och belysning. Av dessa är cirka 60 gästplatser. Ett stort antal faciliteter på land gör Hälleviks hamn till ett mycket välutvecklat turistiskt centrum
I Båtklubbens regi ordnas under sommaren bland annat en stor Jazzfestival och en populär kappsegling, Hanö Runt.