1 januari, 2007

Från barack till ändamålsenligt klubbhus

Ett 15-tal medlemmar i Svaneviks Bryggförening i Blekinge har i vinter lagt ner cirka 1 350 timmars arbete med att uppföra klubbhuset. Genom en mycket gedigen yrkeskunskap inom byggbranschen bland medlemmarna har bygget kunnat förverkligas i stort sett helt ideellt. Förutom det direkta byggarbetet har många i styrelsen lagt ner ett mycket framgångsrikt arbete för att få sponsorer till behovet av byggmaterial.

Tack vare dessa frivilliga insatser av ett antal edlemmar samt en generös sponsring av det mesta materialet kan Svaneviks Bryggförening idag glädjas åt ett nytt ändamålsenligt och trivsamt klubbhus, vilket ska leda till utökade föreningsaktiviteter.
Bengt Svensson