1 januari, 2007

Bra första år som ordförande

Nu är det dags att sammanfatta SBU-året. Båtriksdagen i våras innebar ordförandebyte och det är naturligt att fråga hur arbetet har gått.
– Det har varit ett händelserikt första halvår, säger Göran Andersson, SBU:s nye ordförande. Bland annat har de båda arbetsgrupper som Båtriksdagen tillsatte i våras gjort en första avrapportering inför styrelsen nyligen och mitt intryck är att de slutgiltiga förslagen, som ska presenteras på det uppskjutna Unionsrådet i början av februari, kommer att få ett gott mottagande.

– En annan viktig fråga väntar också på sin lösning, framhåller Göran. En ny utbildningskonsulent skall utses. Han eller hon ska ju dessutom ha den dagliga skötseln av kansliet vid Nämnden för Båtlivsutbildning. Tjänstebeskrivning finns på SBU:s hemsida och vi hoppas att många ska vara intresserade av tjänsten.

– Så ska vi formulera ett nytt samarbetsavtal med Håll Sverige Rent. Ett förslag finns framtaget och om vi får de EU-pengar förslaget förutsätter kommer vi att kunna jobba med flera viktiga miljöfrågor under det kommande året. En personalförstärkning finns redan vid kansliet för dessa arbetsuppgifter.

– Det har varit ekonomiskt bekymmersamt på grund av den kraftiga minskningen av statsbidrag vi drabbades av.d Vi hoppas nu att den nyligen ingivna bidragsansökan för 2005 ska behandlas välvilligare. – I anslutning till båtmässan Allt för Sjön ska vi som vanligt ha ett Båtting där vi får tillfälle att behandla viktiga båtpolitiska frågor. Kanske blir frågan om obligatorisk förarutbildning en sådan fråga. Vi satsar för övrigt på att visa upp en ny profil på mässan i form av nya montrar både för SBU och det viktiga båtlotteriet.

– Kansliflytten, visserligen bara en våning, har blivit en stimulans för vår duktiga personal, betonar Göran Andersson, som passar på att önska dem och alla andra båtmänniskor här i landet en God jul och ett Gott Nytt År.