1 januari, 2007

Rationella klubbutskick

Klubbarnas behov av utskick av olika slag till medlemmarna kan nu lösas på ett enkelt sätt genom anslutning till Direktpost.se. Det är en ny webbtjänst, utvecklad av sekreteraren i Käppala Båtsällskap, Pål Ljungberger, och tryckeriföretaget Edita.

Med hjälp av webbtjänsten kan man få utskrift på papper, kuvertering, frankering och utskick av meddelanden, kallelser och annat som styrelsen riktar till alla medlemmar. Meddelandet skrivs direkt på skärmen och skickas med en knapptryckning tillsammans med en adresslista till Direktpost. 500 utskick kostar 6.50 kr/st därutöver 5.50 kr/st.