1 januari, 2007

Skånska hamnproblem

Skånska båtklubbar har drygt 1800 personer i kö för båtplats. Det konstaterar Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation (SBS) som gjort en enkät bland båtklubbarna utmed kuststräckan Trelleborg-Helsingborg. Längst är kön hos Råå Hamnförening med 600 i kö.

Enkäten visar att kommunerna borde bygga ut hamnarna på Skånes västkust. I stället är det kustnära bostadsbyggande som dominerar planeringsverksamheten. I Vellinge vill kommunen ta hela vinteruppställningsplatsen och fylla upp halva hamnbassängen för att bygga 130 bostäder
I Malmö har konflikten mellan stadens planerare och båtlivets krav blivit extra stora.

Det gäller Båtklubben Malmöhus i Malmö. Klubben är uppsagd till den 31 december 2004. I nuläget vet inte båtägarna vart man ska ta vägen med sina båtar för vinterförvaring och var man skall flytta klubbhus, bryggor och annan egendom som klubben äger. Några uppläggningsplatser inför vintersäsongen har inte kunnat erbjudas vilket har fått till följd att ingen ännu har tagit upp sin båt. Några båtplatser till kommande säsong har inte kunnat erbjudas till många av klubbens medlemmar och köerna är långa hos klubbarna på rimligt avstånd.

En Översiktsplan för Nyhamnen föreligger och SBS har i ett längre remissyttrande ställt sig t kritiska till delar av planen. I remissyttrandet sägs bland annat: ”Planförslaget innefattar en betydande bostadsbyggnation inom området.” Detta i sig borde medföra ett ökat behov av fasta båtplatser i området för de människor som flyttar in. Framför allt löser inte planförslaget det akuta behovet av båtplatser enligt den aktuell inventering som SBS gjort.

– Delar av planen kan vi acceptera, den är bra, säger Kent Danielsson, ordförande i SBS, men att försvåra tillgängligheten med broar över inseglingen till hamnen har vi ingen förståelse för även om dom enligt förslaget skall vara öppningsbara. Båtlivets och båtturismens behov skulle kunna tillgodoses på ett betydligt bättre sätt.

Erik Bohlin