1 januari, 2007

Miljökonferens i Blekinge

Blekinge Båtförbund höll sin årliga ”Miljö- och Besiktningskonferens” i Jernavik 19 mars. Konferensen hade samlat deltagare från länets alla hörn. Kursledarna delgav ombuden sina erfarenheter som bland annat snappats upp på den av Svenska Båtunionens centrala konferens.

Allt ifrån avfallshantering, giftfria bottenfärger till obligatorisk säkerhetsbesiktning ventilerades. Deltagarna var nöjda med denna dags informationsutbyte och lämnade det vårsköna området under eftermiddagen.