1 januari, 2007

Skånes Båtdag

Lördagen 19 mars deltog 31 deltagare representerande 14 båtklubbar i förbundets årsmöte. Mötet inleddes med den öppna delen med en diskussion och synpunkter på aktuella ämnen som hamn, miljö, återinförande av obligatorisk båtbesiktning, körkort för fritidsbåtar, båtklubbsförsäkring samt hur vi kan stödja och hjälpa båtklubbarna i deras arbete för ett mera givande båtliv.

Förbundets ordförande, Kent Danielsson, presenterade Malmö stads långsiktiga planer på ut- och nybyggnation av småbåtshamnar och pekade på att den inte är lösningen av problemet för bland annat Båtklubben Malmöhus. Lommabuktens Seglarklubb och Falsterbokanalens Båtklubb planerar utbyggnad av sina hamnar.
Båtklubbar som har tanke på eller erbjudande om att överta ansvaret för markområde och hamnbassäng från kommunen bör vid ett övertagande få inskrivet i avtal vem som har ett framtida ansvar för deponering och kontaminering av ”smittade” massor vid muddring eller ombyggnad av hamnbassäng och markområde.

Mötet enades om att det behövs någon form av körkort för fritidsbåtar och några klubbar har i egen regi börjat med förarutbildning bland sina medlemmar. Även samarbetet i Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation kommenterades
På grund av uteblivna kommunala bidrag, inga höjda medlemsavgifter till förbundet, och hårt bantad budget visade resultatet en mindre minus. Förbundsdelen har under ett par år fått stå tillbaka för SBU:s avgiftshöjningar. Ett varningens finger höjdes för en avgiftshöjning till nästa år.

Kent Danielsson och övriga styrelseledamöter fick fortsatt förtroende. Efter avslutat val tackade Kent för förtroendet och meddelade att han efter denna mandatperiods utgång efter 23 år i förbundsstyrelsen, varav 20 som förbundsordförande, undanber sig omval.
Hans Erik Hansson avtackades för många års arbete som styrelseledamot i SkBf med förbundets minnestallrik i tenn, förbundets högsta utmärkelse. Förtjänsttecken i guld tilldelades Bengt Pettersson Båtklubben Pärlan i Bromölla