12 februari, 2007

Naturkarta på nätet

Pressrelease

Naturskyddsföreningen blir först i Sverige med en tjänst på nätet för att lätt hitta alla skyddade och skyddsvärda naturlokaler. På naturkartan, [ http://www.snf.se/naturkartan ]www.snf.se/naturkartan, kan den natur- och friluftsintresserade få tips på intressanta platser att besöka.

Naturkartan är en interaktiv karttjänst där besökaren kan zooma in och ut från kartan för att lokalisera intressanta platser. I den första lanseringen är följande typer av områden utmärkta:
– Nationalparker
– Naturreservat
– Djurskyddsområden (t ex fågelskyddsområden och sälskyddsområden)
– Nyckelbiotoper (skogsstyrelsen)
– Natura 2000-områden
– Ängs- och betesmarker (TUVA-projektet, resultatet av Jordbruksverket
inventering)
Syftet är att hjälpa människor besöka nya platser att göra nya upptäckter.
Det finns alltid nya utflykter att göra. På kartan finns även platser och områden som normalt inte är utmärkta, t.ex. de pärlor som Jordbruksverkets ängsinventering Tuva lokaliserat. Lanseringen idag innebär ett första steg och redan finns idéer att utveckla tjänsten med flera tips på platser.
– Våra kretsar och länsförbund har stor kunskap om bra och skyddsvärda naturlokaler. Det finns massor av värdefull natur som ännu inte är skyddade. Den kunskapen skulle vi kunna sammanställa och dela med oss av, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
Webbadressen till naturkartan:
[ http://www.snf.se/naturkartan ]http://www.snf.se/naturkartan