13 februari, 2007

K-märkta fartyg – flytande klenoder

Pressrelease

I en nyutkommen bok presenteras ett flytande kulturarv. Statens maritima museer k-märker fartyg som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Hittills har ett 70-tal fartyg k-märkts – bogserbåtar, passagerarångfartyg, segelskutor och fiskebåtar, men också en bilfärja från 1963 och en sightseeingbåt från 1947.

I boken presenteras hur k-märkning går till och varför det görs. I artiklar av sakkunniga författare diskuteras tekniska, samhällsekonomiska och skeppsarkitektoniska strömningar i historien, som de olika typerna av k-märkta fartyg representerar. I reportage får läsaren också möta de verkliga eldsjälarna. Att bevara gamla fartyg är ofta en kamp mot ekonomisk knapphet och en balansgång mellan att antikvariskt bevara och att anpassa till moderna sjösäkerhetskrav. I många fall är det en livsstil att bevara och bruka ett gammalt fartyg. I slutet av boken finns en 20-sidig katalog över samtliga nu k-märkta fartyg i Sverige.

Boken är utgiven som Sjöhistorisk årsbok 2006–2007 av Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm och producerad av Sjöhistoriska museet. Den är rikt illustrerad med nytagna färgfotografier.