12 februari, 2007

Ostindiefararen seglar vidare till Afrika

Pressrelease

Ostindiefararen skapar enorm uppståndelse i hamn efter hamn, Chennai är inget undantag. I lördags, den 10 februari, lämnade skeppet Indien med flaggan i topp. Den snabbt växande handeln mellan Sverige och Indien har stått i fokus och har väckt rekordstort intresse på högsta politiska nivå.

Det största internationella arrangemanget Sverige någonsin haft i Indien har gått av stapeln under Ostindiefararens besök. Ett näringslivsseminarium med handelsrelationerna mellan Sverige och Indien i fokus lockade mer än 300 indiska topp-politiker.

Även bland allmänheten har intresset varit enormt, och mer än 25 500 indier fick chansen att titta närmare på skeppet och köerna såg inget slut.
Medierna har hårdbevakat det svenska skeppets besök, vid presskonferensen ombord vid skeppets ankomst infann sig 130 journalister som snabbt spred nyheten över hela landet i både TV och tidningar.

Indiens planer på framtida miljösatsningar med bland annat ”hållbara städer”
är något som särskilt engagerat den svenska näringslivsdelegationen och Maud Olofsson. Dessutom har ett seminarium om miljöteknik och hållbara städer arrangerats av Business Region Göteborg tillsammans med SIDA, Svenska ambassaden i Indien och IIT-Madras, i samband med Ostindiefararens besök.

– Jag har träffat många indiska ministrar och vi har diskuterat hur Sverige och Indien ska samarbeta på det affärsmässiga planet, framförallt har jag lyft fram miljöfrågor. Nu förstår jag varför folk är så imponerande av det här skeppet, säger Maud Olofsson, Sveriges vice statsminister och näringslivsminister.

Seglatsen hemåt fortsätter nu för Ostindiefararen. I Djibouti på Afrikas horn byts elevbesättningen ut för att ta skeppet vidare mot Medelhavet.

Volvo, SKF, Swedbank och Göteborgs Hamn är Officiella Partners till Ostindiefararen Götheborg.