5 mars, 2007

Första kulturstoppet – Ostindiefararen till Alexandria i Egypten

Pressmeddelande

Den 1-2 april gör Ostindiefararen Götheborg sitt första stopp med renodlat kulturell inriktning. Alexandria var under en tid den antika världens vetenskapliga och kulturella centrum och är idag en viktig plats för dialog mellan Europa och länderna i Mellanöstern och norra Afrika.

Under det två dagar långa stoppet kommer Bohuslän Big Band från Vara Konserthus att bjuda allmänheten på utomhuskonserter varav flera med Saad, en av Egyptens största chaabisångare som också är med ombord de sista dagarna före Alexandria. Chaabi var ursprungligen en musik som spelades på gatorna och i basarerna i Kairo. Idag betraktas den ofta som festmusik och är omåttligt populär i hela arabvärlden. Besökare och Alexandriabor kommer också kunna ta del av arrangemang inom ramarna för Anna Lindh-stiftelsen och dess egyptiska nätverk, med syfte att lära känna varandra och staden.

Med evenemanget vill Västra Götalandsregionen, som finansierar stoppet, ytterligare fördjupa och förankra det kulturella samarbetet med Alexandria. Tidigare har Västra Götalandsregionen genomfört många projekt där dans, teater och biblioteksutveckling varit i fokus. Syftet är att stärka den interkulturella dialogen enligt EU:s så kallade Barcelonaprocess, som strävar efter att utveckla Medelhavsregionens välstånd och stabilitet.

Evenemanget genomförs också tillsammans med det världsberömda biblioteket i Alexandria, Svenska institutet i Alexandria och svenska ambassaden i Egypten.
Statens museer för världskultur ansvarar för evenemangets innehåll och genomförande på uppdrag av kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Statens museer för världskultur är också kontaktpunkt för Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk.