3 maj, 2007

Hjulångare Nordevall lärande exempel

Bygget av hjulångaren Eric Nordevall II är ett framgångsrikt kompetensutvecklande projekt enligt svenska ESF-rådet. Det har haft avgörande betydelse för senare års positiva utveckling i Forsvik.
Därför registrerar man nu projektet Skeppsbyggare i Forsvik som lärande projektexempel.
Under tre år beviljades projektet Skeppsbyggare i Forsvik medel från Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, svenska ESF-rådet. Nu har man utvärderat resultatet och det mervärde projektet gett.
Sysselsättning och turism
Skeppsbyggare i Forsvik var ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt genom Karlsborgs kommun inom ramen för fonden Växtkraft Mål 3. Projektet genomfördes av Forsviks Ångbåtar ekonomisk förening.
”Projektet har haft avgörande betydelse för senare års positiva utveckling i Forsvik. För att bevara ortens traditioner är det viktigt att det finns ett skeppsbyggeri i Forsvik. Eric Nordevall II är en levande del av museet idag och bedöms kunna bli det framöver”, menar EFS-rådet.
Sysselsättning har skapats i och kring projektet och det pågående skeppsbygget har bidragit till att locka turister till Forsvik och Karlsborgs kommun.
Fått andra jobb
Syftet var att genom kompetensutveckling och utbildning vidareutbilda skeppsbyggare till diplomerade skeppsbyggare och att traditionellt hantverk från 1700- och 1800-talen skulle möta modern teknik i arbetet med ett skepp som är godkänt för att segla på 2000-talet.
Utbildningen bestod av två huvuddelar: 20 veckors träteknisk grundutbildning och skeppsbyggarutbildning på Eric Nordevall II.
Sammanlagt deltog 64 personer i projektet där också utbildningar i modellsnickeri, småbåtsbygge, repslageri, fartygsbesiktning, mässmedverkan och skeppar- och maskinistutbildning ingick. Projektet har gett, och ger, de kringliggande kommunerna Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda, Mariestad och Skövde ett arbetsmarknadsprojekt för långtidsarbetslösa personer. Drygt hälften av deltagarna har fått arbete efter utbildningen.
Rederi och fartygsvärn
Sedan januari 2006 går färdigställandet av Eric Nordevall II vidare genom medel från arbetsförmedling, länsarbetsnämnd, sponsorer, finansiärer, bidragsgivare och frivilliga. När hjulångaren är färdigställd skall den som en världsunik attraktion gå på Göta Kanal mellan Stockholm och Göteborg och i chartertrafik. Ett rederi skall bildas inför idrifttagandet.
Forsviks varv blir till ett fartygsvärn för restaurering av historiska båtar, maskiner och motorer med bas i den kunskap som projekt Eric Nordevall II genererat
Info www.nordevall.com