3 maj, 2007

Ålands sjödagar bjuder in

I Degerby bjuds besättningarna på dusch & bastu, rabatterat inträde på det lokala museet samt plats att grilla egen mat. Marknadsförsäljning och hantverk. På kvällen ordnas musik- & danstillställningar på flera ställen.
Degerby ligger strax öster om fasta Åland och är en centralort i den åländska skärgården med båtvarv och gamla båtbyggartraditioner. Inom gångavstånd finns flera restauranger. Se www.foglo.ax
Om önskemål finns ordnas i all vänskaplighet en kappsegling till Sjökvarteret i Mariehamn där ÅLANDS SJÖDAGAR fortsätter t.o.m. söndagen den 22 juli.
Under Sjödagarna bjuds fartygen på gratis kajplats, el och vatten, dusch & bastu.
Sjödagarna i övrigt är en blandning av skutor, segling, hantverk, barnprogram, dans, god underhållning och skön stämning. Se www.sjokvarteret.com
Efter Sjödagarna vidtar Cruise Mariehamn med program 23 – 25 juli då skutor från Cruise in Company kommer till Mariehamn. Se www.segel.ax.
Skutträffen och kappseglingen arrangerades första gången 2004 med ett rekordantal deltagare 2005 då hela 18 segelskutor deltog. I år har vi p.g.a.
att Tall Ships Race arrangeras i närvattnen gått in för att tona ned kappseglingen och istället lyfta fram den sociala samvaron i Degerby och Sjökvarteret.
Skutträffen ligger även tidsmässigt väl till för skutor som ämnar delta i TSR etapp 2 Stockholm – Szczecin. Sjökvarteret erbjuder fri kajplats för segelskutor.
Fartyg som ämnar sig till Sjökvarteret bör beakta att farleden in till Slemmern och Österhamn är lodad till 3,7 m och till Sjökvarteret 3,4 m vid normalt vattenstånd. Vid Degerby är vattendjupet ca 5 m.

Anmäl er gärna till till arrangören:
Ålands Sjödagar, Sjökvarteret
AX-22100 Mariehamn, Åland
e-post: info@sjokvarteret.com
Fax. +358(0)18-16034