4 maj, 2007

Hälsinglands Båtförbund 50 år

Hälsinglands Båtförbund, en sammanslutning av båtklubbarna i Hälsingland, hade sitt årsmöte i Njutångersgården lördagen 17 mars.
HBF hade vid jubileet 16 båtklubbar med tillsammans 3 687 medlemmar, därav 76 ungdomar under 20 år. Günther Karl, HBF:s ordförande, hälsade ett 60-tal representanter från tio båtklubbar i Hälsingland välkomna. Svenska Båtunionen representerades av Bill Hökander med fru. Därefter följde sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Günther Karl fick förtroendet att leda årsmötet med Klas-Göran Persson som sin numera ständige sekreterare. Unikt är att ingen i styrelsen hade sagt nej till omval, vilket tyder på att Günther Karl är en skicklig skeppare som kunnat behålla sin besättning.
Ur verksamhetsberättelsen kunde noteras att båtantalet är för närvarande 2 444 motorbåtar, 206 segelbåtar och 254 övriga till exempel roddbåtar.
Styrelsen har samlats och haft protokollförda möten vid sex tillfällen, sedvanlig ordförandekonferens hölls i Njutånger. Där behandlades bland annat förarbevis, skatter, Svenska Sjös försäkringar och SBU:s datasystem.
HBF har representerats vid BFK:s försäkringskonferenser, vid SBU:s miljökonferens, SBU:s Båtriksdag samt SBU:s konferenser. Styrelsen har utsett vilka som skulle representera vid nämnda tillfällen.
De båtklubbar som har tillgång till gästhamn har rapporterat in 1 428 gästnätter där Enskärsoren (Orn) och Borka är de mest besökta hamnarna.
Säkerhetsbesiktning av båtar har sjunkit oroväckande sedan Svenska Sjö tog bort den ur villkoren. För att bättra på antalet säkerhetsbesiktningar erbjuder nu Svenska Sjö rabatt på premien samt rabatterad självrisk vid viss sjöskada.
Inom HBF: s klubbar bedrivs ungdomsverksamhet som uppmuntras med bidrag av förbundet. Ungdomsverksamheten är ett måste för klubbarnas fortlevnad.
När formaliteterna, ansvarsfrihet, omval av styrelsen samt övriga val var avklarade avslutade ordföranden årsmötet och inbjöd till Njutångers Folkets hus där en jubileumsmiddag väntade.
Olov Måhlén har tillsammans med Günther Karl sammanställt en jubileumsskrift om de 50 år som förbundet verkat. Denna delades ut till klubbarna samt närvarande representanter.
Günther Karl hälsade gästerna välkomna till bords.
Ulf Nygårds med fru överraskade med att vara toastmaster på ett mycket proffsigt sätt. Det bjöds på en välsmakande supé. Kvällen avslutades med dans till Svenska Pedantorkestern samt uppträdande av två mycket sedesamt strippande frälsningssoldater med kläderna på.
Kvällen slutade på småtimmarna och HBF: s styrelse kan vara nöjd med ett mycket välordnat arrangemang.
Text & foto: Sven Andersson