4 maj, 2007

Årsmöte i Östergötland

Östergötlands Båtförbund (ÖBF) höll sitt årsmöte i Hästholmens bygdegård lördagen 24 mars. Värdklubb var Hästholmens Båtklubb. Ett 40-tal delegater närvarade på mötet.
Jan Asph, ordförande i Hästholmens Båtklubb, berättade om Hästholmens historia och om klubben fram till idag.
Två föreläsare var inbjudna. Ronnie Nilsson från ULFAB gruppen som föreläste om hur man tar hand om skadade och nerkylda personer i båten. Han förevisade även ett stort urval av ”förbandsartiklar” och hjälpmedel som kan vara bra att ha till hands om olyckan skulle vara framme. Ronnie visade en liten bärbar defibrillator som kan vara skillnaden på liv och död vid plötsligt hjärtstillestånd.
Janne William från Williams båtvarv i Motala berättade om företaget förr, nu och framtiden. Williams båtvarv är ett familjeföretag med ”anor” från början av 1900 och är nu inne på tredje generationens med samma familj som ägare.
Efter årsmötesförhandlingarna hade den nya styrelsen en minikonferens och ett konstituerande möte.
På styrelse mötet togs även ett beslut om att skänka fem defibrillatorer till SSRS inom ÖBF:s område. Detta kommer att göras med en per år under de fem kommande åren med början 2007. Den första stationen som får en defibrillator av ÖBF blir SSRS Visingsö.
Björn Axelsson
Kassör ÖBF