4 maj, 2007

Hamnbeskrivning för Vänern

Vänerlotsen är en ny hamn- och farledsbeskrivning samt waypointtabell över Vänern som ersätter den tidigare Väner-Points.
Vänerlotsen är samlad i en ringpärm med ett lösbladssystem så att den kan kompletteras, revideras och uppdateras. Genom att prenumerera på årliga kompletteringar, som bland annat innehåller fyra stycken nya naturhamnar, kan man hålla den aktuell. Vidare är den tryckt på ett 130 grams vatten- och fukttåligt papper.
Priset är 350 kr plus frakt vid köp från Svenska Kryssarklubben Vänerkretsen. Den kommer också att finnas i Svenska Kryssarklubbens sjösäck och hos Västkustkretsen. Avsikten är också att den skall finnas hos båttillbehörsbutiker runt Vänern och kanalkontoret i Sjötorp.
Info www.sxk.se