20 maj, 2007

Linnéas Neptun årets GYS-stipendiat

GYS stiftelses stipendium för år 2007 tilldelades s/y Isola en under renovering varande nätt liten Neptun 12. Linnéa Lundin är lycklig ägare till Isola, som nu står utan köl, på plankan således, och undergår en grundlig renovering och uppbyggnad. GYS stipendium kommer väl till pass. Virke och annat smått och gott behövs under gång. Linnéa studerar och då är stålar en bristvara.
Som stöd och inpiskare fungerar pappa Ragnar Hallgren, inbiten seglare och snickare. Även han ägare till en Neptun 12, som emellrtid är segelklar till instundande sommar. Isola stod utomhus med bristfällig täckning i 13 år. Mycket murket blir mycket nytt.
– Jag bygger med pappas hjälp sittbrunnsarg och liten kapp, modell stjärnbåt. Så man kan röra sig och få skvättskydd. Linnéa trivs kring Svenska Högarna. Bra om man inte blir sjöblöt och vattenfylld ute i havet.
Hur många som byggdes vet ingen säkert men det finns nummer upp till 74 men så många byggdes säkert inte. Även om siffran 80 nämts av en framstående nepparbåtbyggare i Roslagen. Här finns mörkertal. Var seglar båtarna? I Erstaviken öster om huvudstaden. I sjön Runn. Tre i Storsjön vid Sandviken. Helt klart är att Neptun 12:an är en udda båt och ovanlig. Och vackrare än Neptunkryssaren enligt vissa konässörer.
– Pappa har också en Neptun 12 i bättre skick och till sommaren segelbar. Jag lär inte komma under segel förrän till säsongen 2008 menar Linnéa. Här har fått bytas mycket och bottenstockar och annat litet varje. Däcket blir nytt. Oregon pine på plywood och uppsäkrat med epoxy och glasfiber där så är lämpligt och känns rätt. Isola har nr 16 i seglet. Någonstans finns självklart utförlig dokumentation. Gäller bara att få fram den. Mast finns. Hänger här skjultaket.
Var och vem som har byggt Linnéas ögonsten Isola är höljt i dunkel. Ännu så länge är bäst att tillägga. Niclas Skärlund halvmodellkonstnären skall dyka i Neptunkryssareförbundets digra korrespondens från förr. Där bör dimmor kunna skingras. Och halvmodeller skapas.
Årets GYS-stipendium på 10 000 kr delas ut under våren/sommaren i samband med större GYS-evenemang.
GYS Stiftelses ändamål är, att genom utdelande av stipendier stödja bevarande av äldre, kulturhistoriskt eller på annat sätt intressanta segelbåtar av trä eller annat byggnadsmaterial samt äldre segel- och riggtyper. Därigenom skall GYS Stiftelse genom sin verksamhet söka motverka likriktningen inom segelsporten. GYS stipendium utdelas i första hand som erkänsla och uppmuntran till ägare av äldre segelbåt, som underhålls, rustas, förbättras eller seglas på ett sätt som är berömvärt, intressant, eller eljest särskilt förtjänstfullt.