22 maj, 2007

Nytt besökscenter invigt vid Hjälmare Kanal

Idag invigdes ett nytt besökscenter vid Hjälmare kanal. Besökscentret är en del i upprustningen av Hjälmare Kanal som pågått under flera år.
Hjälmare kanal och Hjälmare docka är ett viktigt regionalt besöksmål. Genom samverkan mellan EUs strukturfonder, Länsstyrelsen i Västmanland, Arboga kommun och markägaren Sveaskog har arbetet med att rusta kanalen och färdigställa besökscentret kunnat genomföras.
Det nya besökcentret innehåller en helt ny utställning som berättar om
kanalen och dess historia. Om sjöfart då och nu och om människor och kulturhistoria.
Utställningen skildrar också det spännande djurlivet som finns utefter kanalen
samt det delvis särpräglade växtlivet. En ny caférörelse har också etablerats.
Traditionsenligt skedde även så kallad kanalinspektion. Det sker årligen efter vårens reparations- och underhållsarbeten. Styrelsen fann kanalen säker och farbar och beslutade att årets seglationssäsong på kanalen kan inledas.
Läs mer på:
www.hjalmarekanal.se
www.sveaskog.se