28 maj, 2007

Båtmässan satsar på västsvensk båtturism

I samarbete med Västsvenska Turistrådet bjuder Båtmässan in till en unik kustkonferens, med fokus på ökad tillväxt i regionen.

– Vårt engagemang för båtlivet sträcker sig långt utöver att arrangera en mässa en gång om året, säger Bengt Wallin, mässansvarig.

•• Utgångspunkten för kustkonferensen, som hålls den 20 september på Göteborg Convention Centre, Svenska Mässan, är det regionala tillväxtprogrammet Båt & Hav, som Västsvenska Turistrådet under ledning av Anders Svedberg genomfört tillsammans med alla Bohuskommuner sedan 2004.

Avsikten med kustkonferensen, som både har en gemensam session och tematiska block, är att samla politiker, samhällsplanerare, naturvårdare, hamnägare, marina entreprenörer, båttillverkare, m fl, för att diskutera hur man går vidare, vad som behöver göras.

•• I rapporten konstaterar Västsvenska Turistrådet bl a att båtturismen inte haft samma utveckling som den landbaserade turismen och att gästhamnar mer betraktas som en parkeringsplats för båtar än som en boendeanläggning.

Att momsen på gästhamnsavgiften fortfarande är 25 procent visar att detta synsätt även råder på nationellt plan, skriver man. Samtidigt anger man en enorm tillväxtpotential med fördubblad omsättning och 200 nya årsarbeten i Bohuslän inom tre år.

•• I handlingsplanen föreslår man bl a en undersökning av utbyggnadsmöjligheterna i samtliga gästhamnar, en inventering av lämpliga platser för nya hamnar och en inventering av nya farleder för fritidsbåtar som alternativ till hårt trafikerade farleder.

•• Oavsett vilka initiativ som tas framhåller man att all affärsutveckling måste baseras på hållbarhet, både när det gäller miljöfrågor och sociala aspekter.

– Därför vi är angelägna om att få en så bred uppslutning som möjligt på konferensen. Vår förhoppning är att alla berörda parter ska börja dra åt samma håll, säger Bengt Wallin.

Som ansvarig för Båtmässan känner han ett djupt engagemang i dessa frågor.

– Allt som sker inom båtlivet påverkar båtägandet och, i sin tur, vår mässa. Alltifrån utvecklingen av gästhamnar, bristen på kommunala båtplatser, alla miljöfrågor – ja, överhuvudtaget förutsättningarna för ett rikt båtliv.

– Att vi sedan har ett speciellt intresse för vad som händer västkusten är väl ganska naturligt. Självklart vill vi se en positiv utveckling av båtturismen i vår egen region. Vår satsning på kustkonferensen är ett litet, men ändå viktigt, steg i den riktningen.

Bilden är från Båtmässan i Göteborg 2007. Foto: Jorma Valkonen.