31 maj, 2007

Briggen Tre Kronor af Stockholm snart seglingsklar

Helgen 2-3 juni monteras de sista fyra rårna i briggen Tre Kronor af Stockholm:
s rigg och hon får därmed efter 10 års byggtid sitt slutgiltiga utseende. Rårna är de
horisontella delarna i riggen som seglen sitter på.
Utöver rårna ska också en mängd andra riggdetaljer monteras. Det rör sig om rep, block,
vajrar, beslag och mycket mer som tillverkats i riggverkstaden som nu ska upp i riggen.
Under lördag och söndag 3 juni mellan kl 10-17 är det öppet på kajen vid Östra Brobänken
på Skeppsholmen invid Kastellholmsbron så att besökare kan följa det spektakulära arbetet
uppe i riggen på briggen.