7 juni, 2007

Cirkeln sluten för Ostindiefararen Götheborg

Mitt under det svenska Nationaldagsfirandet 6 juni fullbordades cirkeln för Ostindiefararens Kinaexpedition. Utanför Danmarks nordvästra landområde, ute till havs i Skagerack, slöts cirkeln för Götheborg. Och där en expedition slutar, tar en annan vid. Redan nu blickar man framåt.
– Ungefär utanför Hanstholm i Danmark vid tolvtiden klöv hon sitt eget kölvatten från utfärden för drygt ett och ett halvt år sedan, och nu hoppas vi på en fin bris från sydväst sista biten in till Göteborg, säger kapten Peter Kaaling.
Ostindiefararen Götheborg har seglat 35 000 sjömil, besökt fem kontinenter och angjort 14 hamnar. Det har varit en vänskapens resa där Ostindiefararen representerat Sverige, våra företag och vårt samhälle. Resan har varit mycket framgångsrik, med en blandning av allvar och äventyr. En gång en både halsbrytande och fantasieggande idé, nu ett snart fullbordat faktum och en enastående succé för Sverige. På lördag strax efter lunch förtöjer Ostindiefararen vid Frihamnspiren i Göteborg. Styrelseordföranden i SOIC länsöverdirektör Göran Bengtsson framhåller att det är en framgång som vilar på historien och tar sikte mot framtiden.
Det ena äventyret är dock knappt över förrän Svenska Ostindiska Companiet planerar för nästa. Det har länge spekulerats kring vad som kommer att hända med Ostindiefararen efter Kinaexpeditionen. Bilden håller på att klarna.
Sjökorten över Östersjön ligger redan framme! Våren 2008 tar en ny expedition vid. Då besöker Ostindiefararen de svenska närmarknaderna runt Östersjön. Finland, Ryssland, de baltiska staterna, Polen och Tyskland, förutom svenska hamnstopp finns med i diskussionerna.
– Ju större framgången blivit, desto fler har tryckt på om en fortsättning.
Efter Kinaresan har vi förstått att svenskt näringsliv är mycket intresserat av ett Östersjöprojekt under 2008, säger Göran Bengtsson.
På lördag 9 juni saluterar Ostindiefararen hemstaden Göteborg med 21 praktfulla kanonskott i Göta älv innan hon förtöjer vid Frihamnspiren omkring halv tvåtiden.
Svenska Ostindiska Companiet ägs av en icke vinstdrivande stiftelse som står bakom projektet Ostindiefararen Götheborg. Skeppet är en kopia av den Ostindiefarare som år 1745 gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. Skeppsbygget baseras på en marinarkeologisk utgrävning av lämningarna efter det grundstötta fartyget. Målet är att som flaggskepp för svenskt näringsliv, handel och kultur segla Ostindiefararen till Kina längs samma rutt som de historiska Ostindiefararna på 1700-talet och hem igen. Den 2 oktober 2005 påbörjade Ostindiefararen Götheborg sin expedition till Kina.Skeppet har hittills besökt Spanien, Brasilien, Sydafrika, Australien och Indonesien. I juli 2006 nådde Ostindiefararen Guangzhou(Canton) i Kina och var framme i Shanghai i augusti. Hemfärden påbörjades den 28 oktober 2006 när skeppet lämnade Shanghai och seglade via Hong Kong, Singapore och Indien.Skeppet har sedan gått via Suezkanalen, korsat Medelhavet till Nice. London är det sista hamnstoppet innan Ostindiefararen kommer hem till Göteborg den 9 juni 2007. Kung Carl XVI Gustaf är projektets högste beskyddare.

Info www.soic.se

Foto: Åke Fredriksson