8 juni, 2007

Resan till Kina succé för svenskt näringsliv

När Ostindiefararen Götheborg nu närmar sig slutet på sin nästan två år långa och äventyrliga resa till Kina kan näringslivet konstatera att satsningen på skeppet blev mycket framgångsrik. Nu har inte minst Kina fått upp ögonen för svensk industri och handel.
Det var det starka symbolvärdet och möjligheterna till fördjupade kontakter med Kina som var två av de främsta anledningarna till att flera stora företag valde att sponsra Ostindiefararens expedition över världshaven.
– För Volvos del var ett viktigt skäl att skapa relationer med Kina, som ju är en mycket viktig och intressant marknad för Volvokoncernen. Vårt val att bli officiell partner sammanföll också väl med utvecklingen av Volvos affär med Kina, säger Leif Johansson, VD för AB Volvo.
Stena och Göteborgs Hamn var tidigt engagerade i projektet och menar att Ostindiefararen är en stark symbol för den egna verksamheten inom sjöfart.
– Vi ser oss som dagens Ostindiefarare som knyter ihop länder och stimulerar handel med hjälp av sjötransporter, säger Stenas VD Dan Sten Olsson.
Under de olika hamnstoppen har sponsorerna bjudit in kunder, leverantörer och övriga affärskontakter till evenemang i den unika miljön ombord på skeppet. Framför allt har stoppen i Kina, där svenska företag idag bedriver mycket handel, varit särskilt värdefulla och resulterat i stärkta relationer mellan de båda länderna.
– Ostindiefararen är en dörröppnare och har varit en väldigt bra ingång i våra kontakter. Vi har kunnat visa upp vad vi kan, fått många bra diskussioner och satt Sverige på kartan, så för oss är det här mitt i prick som sponsringsprojekt, säger Magnus Kårestedt, VD för Göteborgs Hamn.
– Det här är ett unikt projekt som har drivits av eldsjälar och blivit en fantastisk framgång. För Volvo Personvagnar har Ostindiefararen varit en viktig del i relationerna i anslutning till att vi startade produktion i Kina. Vi är naturligtvis väldigt glada över att ha fått vara med på ett hörn i det här fantastiska projektet, säger Fredrik Arp, VD och koncernchef för Volvo Personvagnar.
Sponsorerna är eniga om att deras investeringar och satsningar på Ostindiefararen redan innan hemkomsten till Göteborg på lördag har betalat sig med god marginal. Nya ordrar och nya kontakter är något av det som finns med i bagaget och man är övertygad om att de band som har knutits under resans gång kommer att ge goda resultat för respektive verksamhet under de närmaste åren.
– Rent affärsmässigt är vi mycket nöjda med resultatet. Vi uppnådde de mål vi hade satt upp för vår satsning och allt utöver det har inneburit en ren bonus för oss, säger Leif Johansson.
– Det har varit värt varenda krona. Projektet kommer tveklöst att leda till nya affärer för oss, säger Tom Johnstone, koncernchef och VD för SKF.
– Grunden för Swedbanks verksamhet är att synas och möta våra kunder där de är verksamma. Nöjda kunder leder till fler affärer vilket också projektet Ostindiefararen har bidragit till. Det betyder att vår satsning i projektet var rätt och i enlighet med vår tradition och verksamhet, säger Jan Lidén, VD för Swedbank.
Uppmärksamheten kring skeppet har överträffat alla förväntningar vid hamn efter hamn längs den långa seglatsen och det är inte bara de stora företagen som har fått smaka på framgången. Som en av de största Sverigesatsningarna någonsin har Ostindiefararen också fungerat som språngbräda för Göteborg.
– Ostindiefararen har blivit en enorm succé. Den uppmärksamhet som skeppet har fått i främst Asien motsvarar flera miljarder i marknadsföring.
Näringslivets stora framgångar under resans gång har stärkt Sveriges och Göteborgs position på världskartan, säger Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Info www.soic.se