13 juni, 2007

Marindepån utökar i Bergshamra

Marindepån bygger vidare
Marindepån är idag Stockholms och Sveriges största marinhandlare. Bolaget köper Mora Varv i Bergshamra söder om Norrtälje för att bygga ut sitt fullservicekoncept och ytterligare stärka sin position i Stockholmsområdet.
”Köpet av Mora Varv passar väl in i vår strategi att kunna erbjuda kunder fullservice med fokus på Stockholmsområdet. Vi får nu möjlighet att erbjuda sommarplatser och vinterförvaring både i södra och norra delen av Stockholms skärgård.”, säger Björn Sandhaag, VD för Marindepån och Skanstull Marin.
Marindepån driver idag marinförsäljning under eget namn i Danderyd och på Dalarö samt i centrala Stockholm under namnet Skanstull Marin. Detta är ett resultat av ett samgående som genomfördes i februari tidigare i år. Bolaget har en förväntad omsättning runt 200 miljoner kr. I linje med den tidigare uttalade strategin att stärka positionen på eftermarknaden följs sammanslagningen nu upp av ett förvärv av Mora Varv i Bergshamra utanför Norrtälje. ”Detta handlar helt enkelt om att ta ett helhetsansvar gentemot våra båtkunder”, säger Björn Sandhaag.
Bolagets målsättning är att kunna erbjuda sina kunder det bredaste urvalet av produkter och bästa möjliga service både i samband med och efter ett båtköp. Som ett led i detta har det varit bolagets ambition att förvärva marinanläggningar med sommarplatser och vinterförvaring i Stockholms skärgård. Detta gör det möjligt för bolaget att kunna ge kunden en totalservice där han/hon inte behöver tänka på annat än att använda båten under den tid de önskar. Bolaget har sedan tidigare en komplett marinanläggning på Dalarö i södra skärgården och den nya enheten i Bergshamra gör det möjligt att erbjuda denna service även i norr. På sikt önskar bolaget även förvärva eller bygga en eller ett par anläggningar i Stockholms östra skärgård.
”Dagens båtkunder ställer ofta högre krav och önskar mer service än vad kunderna gjorde tidigare. Vår målsättning är att vår storlek och breda kompetens kommer att göra det lättare för oss att utveckla vår verksamhet och anpassa oss till kundernas krav. Vi vill kunna erbjuda våra kunder en komplett service och då ingår det att kunna erbjuda sommarplatser och vinterförvaring till de som önskar.” säger Richard Junestrand, koncernens affärsutvecklare.
Den nya enheten kommer i första hand att erbjuda sommarplatser, vinterförvaring och tillhörande service. Anläggningen är belägen i Moraviken i Bergshamra cirka 30 km norr om Åkersberga och 15 km söder om Norrtälje längs gamla Norrtäljevägen (väg 276). Fastigheten kommer att renoveras och utvecklas under de närmaste åren. Marindepån kommer att ta över den aktiva driften från och med den första september i höst och kommer att bedriva verksamhet under namnet Marindepån Bergshamra. Celsinge Varv som tidigare drev varvsverksamheten på området kommer nu att fokusera på båtförsäljning i annan lokal i Bergshamra.
Marindepågruppen kommer även fortsättningsvis koncentrera sig på marknaderna i och omkring Stockholm. Bolaget planerar att öka sina marknadsandelar inom försäljning och fortsätta att stärka sin ställning på eftermarknaden för att kunna möta kundernas behov ännu bättre. Detta har inletts genom först sammanslaggningen och sedan detta förvärv. Bolaget kommer att aktivt titta på ytterligare anläggningar och då framförallt i Stockholms östra skärgård.

Info www.marindepan.se