19 juni, 2007

Telias gsm-nät ersätter gamla nmt

Vid årsskiftet stängs nmt-nätet. De kunder som väljer Telias mobiltelefoni kommer att ha ett fullgott alternativ i det växande gsm-nätet som nu byggs ut för fullt.

– Vi får många samtal från oroliga kunder i glesbygden som undrar vad som kommer att hända när nmt läggs ner. Därför är vi glada över att kunna ge besked att gsm-nätet redan nu täcker mer än 80 procent av Sveriges yta. Inom ett år räknar vi med över 90 procents täckning, säger Tommy Ljunggren, chef för de mobila näten på TeliaSonera i Sverige.

Innan årets slut kommer Telia också att vara klar med utbyggnaden av edge-tekniken. Edge kallas ibland för turbo-gsm och fyrfaldigar hastigheten i gsm-nätet. Det innebär bland annat att kunderna kan surfa snabbare. Det är också ett bra sätt att skapa högre surfhastigheter i de delar av landet dit inte 3G-nätet når, som till exempel i stora delar av Norrland.
Telia är den enda mobiloperatören i Sverige som har förstärkt sitt gsm-nät med edge. Målet är att alla basstationer ska vara uppgraderade i slutet av 2007 och att gsm-nätet under 2008 ska täcka 90 procent av landets yta.