23 juni, 2007

Skärgårdsstiftelsen kräver dispens för ångfartyg

Skärgårdsstiftelsen har i veckan lämnat in en skrivelse till regeringen där den kräver att de historiska ångfartygen S/S Blidösund och S/S Saltsjön får fortsätta att trafikera Stockholms ytterskärgård. Sjöfartsverket har tidigare i år stoppat dessa resor med hänvisning till ett säkerhetsdirektiv från EU.
– De här gamla ångfartygen är unika i sitt slag, och deras resor till ytterskärgården är för många människor det enda sättet att besöka de yttersta skären och njuta av den speciella naturen där, säger Berndt Festin, vd på Skärgårdsstiftelsen.
Skärgårdsstiftelsen har redan tidigare hemställt hos Sjöfartsverket att ge dispens till S/S Blidösund och S/S Saltsjön så att de ska kunna fortsätta att göra samma resor de har gjort i snart hundra år. Eftersom Sjöfartsverket har avslagit den begäran skickar Skärgårdsstiftelsen nu en skrivelse till regeringen.
I sin skrivelse lyfter Skärgårdsstiftelsen fram att EU ger medlemsländerna möjlighet att ge dispens från säkerhetsdirektivet just till historiska fartyg. S/S Blidösund och S/S Saltsjön har gjort mycket lyckade testresor i ytterskärgården där säkerheten har visat sig vara god ombord. Alltså anser Skärgårdsstiftelsen att regeringen bör vidta åtgärder så att fartygen får den dispens som EU:s säkerhetsdirektiv medger.

Gamla damer som skött sig väl
De båda fartygen S/S Blidösund och S/S Saltsjön brukar på somrarna göra populära resor till ytterskärgården, ett område som är svårt att nå för den som inte har egen båt. S/S Blidösund, byggd 1911, är skärgårdens sista koleldade ångbåt med en välbevarad miljö ombord. Ångfartyget S/S Salstjön byggdes år 1925 och har en unik fartygsmiljö från den tiden.
– Nu hoppas vi att regeringen ska förstå värdet i att både Stockholmare och turister kan besöka Stockholms skärgårds unika naturområden med ångbåtar. De här gamla damerna har ju trafikerat ytterskärgårdens farvatten i snart hundra år och skött sig fint hela tiden. Låt oss hoppas att de har minst hundra år till framför sig, säger Berndt Festin.

Info www.skargardsstiftelsen.se