17 juli, 2007

Viking Lines fartyg övervakar algblomningen i sommar

Under sommaren fortsätter Viking Lines samarbete med Informationscentralen för Egentliga Östersjön för att övervaka algblomningens utbredning i Östersjön. Besättningarna på tre av rederiets fartyg hjälper till med algobservationer på rutterna mellan Sverige och Finland.

Informationscentralen för Egentliga Östersjön drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län, och sköter bland annat algövervakning i Östersjön. Förra året inledde Informationscentralen ett samarbete med bland annat Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän, algombudsmannen på svenska Utö samt besättningarna på tre av Viking Lines fartyg för observation av algförekomst. Samarbetet fortsätter även under 2007.

– De flesta av oss som arbetar ombord är uppväxta i skärgårdsmiljö och med närheten till Östersjön, och vi är väldigt glada om våra observationer kan hjälpa forskarna och miljöorganisationerna att komma till rätta med algproblemen, säger Jan-Tore Thörnroos, befälhavare på M/S Viking Cinderella.

Viking Lines fartyg som medverkar i observation av algblomningen:
– M/S Viking Cinderella som trafikerar rutten Stockholm-Mariehamn, samt rutten Stockholm-Riga-Mariehamn-Stockholm
– M/S Isabella som trafikerar rutten Stockholm-Mariehamn-Åbo
– M/S Gabriella som trafikerar rutten Stockholm-Mariehamn-Helsingfors

– Vi har länge bedrivit ett mycket aktivt miljöarbete där vi gör vårt yttersta för att minimera vår påverkan på miljön. Till skillnad från många andra rederier på Östersjön använder vi bara lågsvavligt bränsle, vi sorterar avfallet och pumpar iland allt avfallsvatten för omhändertagning istället för att släppa ut det i havet. Som båtägare och mångårig skärgårdsbesökare ser jag själv hur algblomningen påverkar våra vatten varje sommar. Det är en självklarhet för oss på Viking Line att hjälpa Informationscentralen och andra miljöorganisationer så mycket som möjligt med deras arbete, säger Jan Kårström, vd för Viking Line Skandinavien.

Algblomningar kan förekomma under hela året, men är vanligast under högsommaren och delar av hösten. Blomningen brukar oftast börja kring månadsskiftet juni-juli. Bedömningen om algförekomst delas in i fyra klasser; från klart vatten (0) till täta ytansamlingar (3). Informationen från övervakningen läggs bland annat ut kontinuerligt på Informationscentralens hemsida. Där finns även information om algutbredning från övriga områden av Östersjön.

Besök Informationscentralens hemsida på: www.infobaltic.se.