18 juli, 2007

Fritidsfisket – en miljardindustri med goda utvecklingsmöjligheter

Fiskeriverket och SCB har nyligen presenterat en färsk undersökning över svenskarnas fiskevanor. Runt en miljon vuxna svenskar gjorde tillsammans 14 miljoner fiskedagar 2006. Studien visar att antalet utövare sjunkit, men också att fångsterna bara är en tredjedel jämfört med 2004. Enligt studien fiskar allt fler kvinnor.

Organisationen Sportfiskarna tycker det är positivt att Fiskeriverket utvecklar sina metoder för att mäta fritidsfiskets utövande och fångster.
– Samtidigt är dessa siffror de tredje som presenteras på lika många år och alla har visat mycket skilda resultat. Vi förutsätter att Fiskeriverket i den djupare analys som aviserats fastställer vilken analysmetod som ska användas fortsättningsvis, kommenterar Håkan Carlstrand, fiskevårdskonsulent på Sportfiskarna.

Enligt studien fångade fritidsfisket sammanlagt 18 000 ton 2006, det är en kraftig minskning jämfört med 2004. I samband med fritidsfiske spenderade svenskarna 1,7 miljarder kronor 2006. Av Sveriges fritidsfiskare är de som fiskar med spö, sportfiskarna, den klart dominerande gruppen. Den mindre grupp som fiskar med exempelvis nät är avsevärt färre, men fångar betydligt mer fisk per utövare.
– Det understryker att sportfisket är den skonsammaste metoden mot fiskbestånden och att sportfisket bör ges större betydelse fiskeriförvaltningen. Väger man samman denna studie med tidigare studier kring fisketurism blir bilden tydlig av att sportfisket genererar den bästa samhällsekonomin, säger Håkan Carlstrand.

En trend som är tydlig i studien är att antalet fiskande kvinnor ökar. Omkring 11 % av Sveriges kvinnor fiskade under 2006. I Fiskeriverket och SCB:s studie har svenskar i åldrarna 16 till 74 år tillfrågats.
– Eftersom både barn och de äldsta fattas i undersökningen är antalet utövare naturligtvis större än en miljon. Vi kommer i samarbete med Fiskeriverket göra egna studier av barn och ungdomars fiskevanor, säger Håkan Carlstrand.

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.

Pressmeddelande från Fiskeriverket med anledning av studien finns på www.fiskeriverket.se

Foto: Joel Norlin/Sportfiskarna.