16 augusti, 2007

Nu startar en svensk-dansk VTS i Malmö

Den 15 augusti 2007 går startskottet för en ny VTS – Sound VTS – placerad i
Malmö och bemannad med operatörer från både Sverige och Danmark.
Vi har skapat ett pilotprojekt där det är frivilligt för fartyg att rapportera till
sjötrafikinformationscentralen. Alla fartyg med minst 300 bruttoregisterton
uppmanas att delta i projektet.
Det frivilliga rapporteringsområdet omfattar farlederna Drogden och Flintrännan
utanför Malmö och Köpenhamn – på den svenska sidan området mellan
Barsebäckshamn och Höllviken och på den danska sidan mellan Skovshoved och
Köge Bugt.
Den service som kommer att tillhandahållas för fartygen är information om
fartygsrörelser av betydelse, hinder i farleden, navigationsvarningar (som utfärdas
innan ordinarie utsändning från Sthlm Radio/ Lyngby Radio), extraordinära
metrologiska förhållanden, vatten- och strömförhållanden och isförhållanden.
Mer än 40 000 fartyg passerar årligen genom Öresund som är internationellt vatten.
Sjöfartsverket har tillsammans med danska sjöfartsmyndigheter för avsikt att göra
en gemensam ansökan till IMO om att Öresund ska bli ett VTS-område med
obligatorisk rapportering.