15 oktober, 2007

Sjöräddnings-sällskapet skapar ny resurs för miljöräddning i Mälaren

Pressrelease

Sjöräddningssällskapets huvuduppgift är att rädda liv till sjöss. På 15 minuter lämnar Sjöräddningssällskapets frivilliga besättningsmän kajen när larmet går och organisationen svarar idag för 70 procent av all sjöräddning. I samma anda – snabba insatser vid olyckor – satsar Sjöräddningssällskapet nu på miljöräddning, i syfte att kunna göra snabba insatser för djurlivet och den marina miljön.

Donation från Nynas möjliggör Sjöräddningssällskapets miljösatsning Tack vare en donation från oljebolaget Nynas, utrustas Munsö i Mälaren och nitton andra räddningsstationer i Sverige med miljöräddningssläp. Detta gör det möjligt för Sjöräddningssällskapet att aktivt delta i sötvatten- och havsmiljöräddningen och vara ett viktigt komplement till de andra miljövårdsresurser som finns i landets kustkommuner. De frivilliga besättningsmännen kommer under hösten att utbildas av Nynas i hur man begränsar olja i olika miljöer och situationer.

Munsö räddningsstation blir ett viktigt bidrag för skyddet av Mälaren, som är hårt trafikerat av båtar.

Bara i Hammarbyslussen, som är en av de slussar som för båtarna in och ut ur Mälaren, har hittills drygt 34 000 fritidsbåtar och handelsfartyg slussats under 2007. För att minimera skador vid ett eventuellt utsläpp i Mälaren och Stockholms vatten, har stationen utrustats med ett miljöräddningssläp.

Miljöräddningssläpet kan snabbt göra utryckningar och begränsa spridning av oljeutsläpp. När detta väl är gjort har ofta de mer uthålliga resurserna hunnit fram till olycksplatsen och kan ta över arbetet.

– Genom att Sjöräddningssällskapet är en etablerad räddningsorganisation med mycket hög beredskap, kan vi snabbt vara på plats om olyckan är framme. Tidiga och kraftfulla insatser är avgörande för hur stor spridning olja eller annan typ av miljöutsläpp får. Vi kan ge ett “första förband på miljön”, säger Rolf Westerström, VD Sjöräddningssällskapet.

Info www.ssrs.se