12 oktober, 2007

Marindepån revolutionerar båtbranschen

Pressrelease

Marindepån öppnar monteringsanläggning för båtar i Gävle. ”En central monteringsanläggning gör det möjligt att erbjuda våra kunder leverans av färdiga båtar på mycket kort tid även under högsäsong. Det har aldrig tidigare varit möjligt för någon aktör på den svenska marknaden.”, säger Jörgen Lundén, tillträdande VD för Marindepån Produktion AB.

Redan från start kommer monteringskapaciteten att motsvara cirka 10% av den svenska motorbåtsförsäljningen. Anläggningen kommer att vara belägen på Gävle Varv och heta Marindepån Produktion AB.

Marindepån bedriver idag marinförsäljning i Danderyd, Dalarö och Skanstull i centrala Stockholm. Bolaget är resultatet av det samgående som genomfördes i februari tidigare i år. Bolaget har en förväntad omsättning runt 200 miljoner kr. Bolaget har också stärkt sin position inom eftermarknad genom ett förvärv av en marina i Bergshamra norr om Åkersberga.

Uppbyggnaden av en monteringsanläggning är nästa steg i skapandet av Sveriges mest kundorienterade aktör i båtbranschen. ” Lång leveranstid och småfel vid leverans är något som båtkunder idag upplever som mycket problematiskt. Detta bekräftas av en kundundersökning vi just genomfört. Genom att anlägga en central och kvalitetsmedveten monteringsanläggning som helt förbereder båten inför säsongen kommer detta bli ett minne blott. Verksamheten på Marindepån Produktion kommer att innebära en unik vändning för vår bransch.”, säger Björn Sandhaag, VD Marindepågruppen.

Marindepån Produktion erbjuder även sina tjänster till utvalda externa samarbetspartners och anläggningen i Gävle kommer bland annat att på sikt montera Utterns alla utombordsbåtar för den svenska marknaden. Uttern ägs och marknadsförs av Brunswick Sweden AB som är Sveriges och världens ledande aktör inom marinbranschen. ”Uttern har alltid varit marknadens mest välutrustad båt i sitt segment. Att nu kunna erbjuda nyckelfärdiga båtar direkt till återförsäljarna tar detta koncept till en helt ny nivå. Detta kommer att innebära en ytterligare kvalitetsökning samtidigt som det frigör kapacitet hos återförsäljaren. Jag tror att det är svårt för de som inte arbetar i branschen att förstå hur drastiskt detta förbättrar villkoren både för återförsäljarna och framför allt slutkunden.”, säger Bertil Wåhl, VD Brunswick Sweden AB.

Till årsskiftet kommer Marindepån även att öppna försäljning i Gävle. Försäljningen kommer att vara belägen i direkt anslutning till monteringsanläggningen på Gävle Varv. Utställningen kommer att ligga i de gamla skeppsbyggnadslokalerna då dessa tolv meter höga industrilokaler erbjuder en spännande kombination av utrymme och historia. ”Vår ambition är att bygga vidare på detta och stödja en omformning av Gävle Varv till ett centrum för båtlivet i Östersjön. Etableringen av Marindepån ser vi som en första delseger.” säger Lars Engstrand, näringslivskonsult Gävle Kommun.

Marindepån har valt att lokalisera monteringsanläggningen till Gävle eftersom man erbjuder en unik kombination av goda transporter till Stockholm, en bra arbetsmarknad och tradition inom båtbranschen. ”Gävle har som uttalad strategi att återta sin position som ett centrum för båtliv. Marindepåns etablering är ett stort steg på vägen att förverkliga denna vision.”, säger Göran Arnell, kommundirektör.