30 oktober, 2007

Stellan Mjärdner slutar som VD för Ostindiefararen

Onsdagen den 31 oktober avslutar Stellan Mjärdner sitt uppdrag som VD på Svenska Ostindiska Companiet AB efter drygt 3 år på posten.

Onsdagen den 31 oktober avslutar Stellan Mjärdner sitt uppdrag som VD på Svenska Ostindiska Companiet AB efter drygt 3 år på posten.
– Det har varit ett mycket utmanade jobb och jag är glad över att ha fått förtroendet att leda detta fantastiska projekt som saknat såväl ägare med resurser som beställare. Särskilt skönt är att inga allvarliga olyckor har inträffat och att vi nu även löst de stora ekonomiska problemen så att vi idag har en ekonomi i god balans säger Stellan Mjärdner.

I samband med dopet av Ostindiefararen Götheborg hösten 2004 tillträdde Stellan Mjärdner som VD på SOIC, och stod då inför den stora utmaningen att finansiera den planerade expeditionen till Kina och framförallt att få näringslivet att se det kommersiella värdet av resan.
Med facit i hand kan man konstatera att uppdraget lyckades, och Ostindiefararen Götheborg har under expeditionen fått maximal uppmärksamhet över hela världen, både genom sin fantastiska historia och som symbol för svenskt näringsliv.

– Från min och styrelsens sida har det hela tiden handlat om ett treårigt uppdrag som nu får sin avslutning och jag kommer framöver att ägna mig åt verksamhet i eget bolag efter en viss tids ledighet säger Stellan Mjärdner.

Rekryteringsprocessen för att finna en ny VD är påbörjad, och tills den är klar kommer Danerik Hägglund, SKF och tidigare vice VD på SOIC, att fungera som tillförordnad VD.

Vid sidan av denna process pågår även uppstartsarbete för kommande års expedition, Baltic Sea Tour 2008, där Ostindiefararen Götheborg planeras besöka både svenska östkusten och de baltiska staterna.