30 november, 2007

Strömstad 2007 års svenska turistkommun

Strömstad har utnämnts till årets svenska turistkommun. Det är Sveriges Hotell och Restaurangföretagare, SHR, och Svensk Handel som i samarbete med American Express för första gången har sammanställt en helt ny rapport om turism- och besöksnäringen i Sverige – län för län, kommun för kommun.

I rapporten “Turismen i Sverige – Kommun för kommun 2007” sammanställs statistik och begrepp som attraktion, inflöden och köpkraft för varje kommun i Sverige. Snabba svar finns därmed på om sommar eller vinterdestinationer går bäst, hur turismen utvecklas på Gotland jämfört med Borgholm, hur östkustens kommuner står sig mot västkustens och mycket mer.
Vid offentliggörandet av rapporten har Strömstad kommun utnämnts till 2007 års svenska turistkommun. Strömstad får bland annat priset för sin framgångsrika detaljhandel, pådriven av sommarturism och gränshandeln med Norge samt genom sin topplacering som båtkommun.
Ett hederspris tilldelades också till Årets Turistkomet, vilket är den kommun som har avancerat mest i turistrankingen. Priset tillfaller år 2007 Älmhults kommun.
Den svenska besöksnäringen är viktigare än någonsin, inte minst med tanke på dess omsättning på över 200 miljarder kronor årligen. Rapporten “Turismen i Sverige – Kommun för kommun 2007” bidrar till en tydligare förståelse för hur ett län, en region eller en kommun förhåller sig till omvärlden.
Info www.shr.se