30 november, 2007

Så kan svenska utsläpp av växthusgaser minska med 40 procent

Minskad tilldelning av utsläppsrätter till industrin och mycket snålare personbilar – det är de två viktigaste åtgärderna i Naturskyddsföreningens förslag.

Den handlar om hur utsläppen av växthusgaser kan minska med 40 procent i Sverige fram till 2020. Förslaget är riktat till regeringens klimatberedning som i början av nästa år ska föreslå ett nytt svenskt klimatmål.

Föreningen föreslår dessutom att 3 miljarder per år ska anslås för klimatsatsningar i tredje världen.

– Hanterar man klimatpolitiken rätt, går det att minska utsläppen kraftigt utan nämnvärda effekter på tillväxten och välfärden, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen skriver i sitt förslag att det är direkt oförnuftigt att inte hålla ett någorlunda jämt tempo i klimatarbetet. Om Sverige lägger målet för 2020 lägre än minus 40 procent skjuts problemen på framtiden och kostnaderna för att nå de långsiktiga minskningsmålen på 80-90 procent till 2050 stiger.

I Sverige släpptes 2005 ut ca 67 miljoner ton växthusgaser. Av dessa kommer ca 15 miljoner ton från den energiintensiva industrin som är med i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Med hänvisning till beräkningar från Konjunkturinstitutet markerar Naturskyddsföreningen att det är avgörande för politiken att tilldelningen av utsläppsrätter till industrin minskas.

– I den tunga industrin kan utsläppen minskas till låg kostnad. Ju större tilldelning till industrin, desto större börda måste andra sektorer ta och desto dyrare blir det att minska utsläppen, säger Svante Axelsson.

Transportsektorn i Sverige står för ca 20 miljoner ton koldioxidutsläpp och dessa väntas öka om inget görs. Naturskyddsföreningen presenterar en rad förslag på åtgärder för att minska utsläppen från transporterna.

– Priserna på bensin och diesel måste höjas kraftigt. För att det inte ska ge orimliga effekter för låginkomsttagare och glesbygdsbor är det avgörande att de nya bilarna snabbt blir mycket mera bränslesnåla, säger Magnus Nilsson, trafikhandläggare på Naturskyddsföreningen.

Se listan på åtgärder som Naturskyddsföreningen föreslår:
http://www.naturskyddsforeningen.se/pdf/40procentlistan.pdf

Läs hela rapporten på:
http://www.naturskyddsforeningen.se/pdf/rap-40%procent.pdf