4 december, 2007

Fiskeriverket vill lösa fiskkrisen med satsning på sportfiske

Fiskeriverket redovisar idag i en rapport till regeringen uppdraget att föreslå en strategi hur man kan utveckla sportfisket och fisketurismen i Sverige.

– Fiskeriverkets rapport är i många stycken banbrytande och förslagen kommer om de får regeringens stöd att förbättra fiskbestånden och möjligheterna till sportfiske för över en miljon Svenskar, kommenterar Sportfiskarnas Generalsekreterare Stefan Nyström.

De viktigaste arterna för sportfisket och fisketurismen är enligt Fiskeriverket abborre, gädda, öring, lax och torsk. Fiskeriverket visar i sin rapport att det samhällsekonomiska värdet av sportfisket och fisketurismen överstiger det traditionella yrkesfiskets. Sportfisket skapar långsiktigt hållbara arbetstillfällen i områden med en annars svag arbetsmarknad samtidigt som påverkan på fiskbestånden är marginell.

– Äntligen tar Fiskeriverket tag i taktpinnen och föreslår att Sverige ska vara ett föregångsland med högre nationella mål för fiskebestånden än inom EU med syfte att optimera bestånden och den ekonomiska avkastningen, säger Stefan Nyström.

I rapporten pekar Fiskeriverket särskilt på de stora samhällsekonomiska vinsterna med att förbättra sportfisket i tätortsnära områden och i områden med stor potential för fisketurismen.
– En klok satsning. Att underlätta för medborgarna att komma ut i naturen och röra på sig samtidigt som man fångar en nyttig middag borde vara en prioriterad satsning med dagens folkhälsoproblem, kommenterar Stefan Nyström.

Fiskeriverket föreslår också att sportfisket och fisketurismen ska prioriteras i vildlaxälvar som Torne älv, Kalix älv, Vindelälven, Byske älv, Mörrumsån, Ätran och Örekilsälven. Om regeringen går på Fiskeriverkets linje kan sportfiskare och fiskerättsägare i älvdalarna se fram mot att vildlaxen snart tillåts att fritt vandra tillbaks till sina lekplatser i älvarna istället för att fångas i havet.
– Genom en sådan klok prioritering kan laxbestånden optimeras liksom det ekonomiska värdet av laxfisket, menar Stefan Nyström.

Enligt Sportfiskarna krävs det också pengar för att utveckla fisket.
– Många fiskbestånd och vattenmiljöer är hårt åtgångna av överfiske och miljöförstöring. Det löpande behovet för fiskevård är 60-100 miljoner kr. Regeringen måste skjuta till dessa medel omgående, avslutar Stefan Nyström.

Hela rapporten finns på http://www.fiskeriverket.se/arkiv/publikationer/publikationerregeringsuppdrag/5.36bbe77…

Bilden:
Fiskande tjej och kille med i solnedgång. Foto Joel Norlin/Sportfiskarna.