5 december, 2007

Nytt knep gör livet ombord säkrare

Jabsco är världens ledande konstruktör och tillverkare av båttoaletter och fortsätter att söka efter nya sätt att förbättra sina produkter och deras funktion. Den nya manuella toalettserien Twist ‘n’ Lock gör just detta när det gäller skydd mot översvämning och svartvattenläckage.

I sina monteringsinstruktioner har Jabsco alltid rekommenderat bottenförskruvningar, ventilerade böjar och rätt placering av avfallstankar. Dagens båtdesign motverkar dock ofta dessa grundprinciper – bottenförskruvningarna är dolda och även avfallstankarna monteras ovanför toaletten i stället för nedanför.

Jabscos nya Twist ‘n’ Lock design har en omgjord kolv i utpumpningsaggregatet. I slutet av vanlig utpumpning längst ned på pumpslaget ska man bara vrida handtaget 90º. Detta låser fast kolven på bottenutloppsventilen så att den hålls säkert stängd. När handtaget vrids till normalt funktionsläge öppnas låset igen.

Det är en enkel och självklar lösning men det betyder att skepparen kan sova lugnt i vetskap att det inte är någon risk att vatten – eller något värre – letar sig in i hytten, inte ens i hård sjö med en toalett som inte är perfekt installerad.

Twist ‘n’ Lock-systemet installeras nu på alla Jabscos manuella toaletter, både med kompakt och stor skål, och utan att riktpriset ökar.

Mer information om nya Twist ‘n’ Lock manuella toaletter finns på www.jabsconews.com