10 december, 2007

Tusentals valrossar dör av isbrist

– Tusentals valrossar har dött och isbjörnarna kan inte komma iland för att föda sina ungar. Det är en chockerande och smärtsam syn, säger Tom Arnbom, biolog från Världsnaturfonden WWF, som just nu besöker en isbjörnspatrull i Tjukotka i nordöstra Sibirien.

Samtidigt som världens ledare samlas på Bali för att diskutera klimatfrågan så drabbas den arktiska delen av östra Ryssland av en storskalig ekologisk förändring på grund av att havsisen smälter bort.

– Jag är här med WWFs isbjörnspatrull för att titta på den stora isbjörnsvandringen, men istället möts jag av det framtidsscenario som forskare har förutspått ska ske om först 50 år – den stora avsmältningen av den arktiska havsisen, säger Tom Arnbom.

Tusentals valrossar har dött längs havsstränderna i nordöstra Sibirien. Orsaken tros vara den svåra isbristen i havet.

– Valrossarna ser välnärda ut och svälter inte. Eftersom det är brist på drivis måste de simma långa sträckor för att hitta viloplatser. När de kommer iland trängs de på väldigt små utrymmen och ungarna trampas ihjäl, säger Tom Arnbom.

Under de senaste tio åren har havsisens utbredning minskat dramatiskt längs Tjukotkas kust. Sommarisen är helt borta och vinterisen är cirka två månader försenad. I år fattas hundratals isbjörnar, men de kan fortfarande vara strandsatta på Wrangelön eller långt norrut på packisen.

Valrossar har alltid använt sommarisen att vila på efter att ha ätit musslor på grunda havsbottnar. När isen är borta måste de ta sig iland för att vila och det kan vara tiotals mil från födoområdena. Nu är de koncentrerade till tre platser längs kusten. Oron har också vuxit för hur det ska gå för isbjörnarna i området. Några honor brukar komma i land längs kusten på vintern för att föda ungar, men i år har inga dykt upp.

Om den svåra isbristen är ett tillfälligt fenomen eller något bestående är det ingen som vet i dagsläget. Men Tom Arnbom anser att det är sannolikt att förändringen är en effekt av den pågående klimatuppvärmningen.

– Valrossen är en viktig födokälla för oss kustlevande tjuktjer, men nu är den traditionella jakten ute på isen förbi. Det finns ingen drivis på sommaren längre, säger Vlad Kavry, tjuktjer och erfaren jägare.

Normalt fryser den fasta vinterisen till i slutet av september, men fortfarande i december ligger havet helt öppet i norra Tjukotka. Det medför att dräktiga isbjörnshonor som snart ska föda sina ungar inte kan ta sig från packisen in till kusten för att finna ett ide. De kan bli tvungna att föda ungarna ute på isen, vilket medför en mycket större risk att ungarna kommer att dö.

Viktor Nikiforov från ryska WWF menar att det är bara ett av många bevis på att klimatförändringarna drabbar Arktis. Förutom isbjörn och valross har tjuktjerna sett att antalet ripor minskar längs kusten. Isbarken som bildas efter vinterregnet fungerar som ett utestängande lock över maten. Under de senaste veckorna har allt fler alarmerande rapporter kommit som berättar om att det har bildats isbark på tundran. Det finns risk för att även rennäringen slås ut.

– Vi måste minska utsläppen av växthusgaser kraftigt för att hejda klimatförändringens negativa effekter i framtiden. Nu krävs riktigt ledarskap på FN-toppmötet på Bali, avslutar Tom Arnbom.

Foto: WWF.