6 december, 2007

KBV 001 sjösätts i Donau

I början av nästa år är det dags för det nyaste fartyget i kustbevakningsflottan att få vattenkontakt – då sjösätts kombinationsfartyget KBV 001 på varvet i Galati, Rumänien.

Under ett års tid har fartygskroppen sakta tagit form, plåt för plåt, först inne i en varvshall och sedan på slipen utanför. Nu är KBV 001 så långt gången att hon ska förflyttas till sitt rätta element, och det firas med en ceremoni på varvet Damen Galati vid Donaus strand, 80 kilometer från mynningen i Svarta havet.

− Just nu pågår ett febrilt arbete här. Kontroller av målning, svetsning, isolering, rördragning och provtryckning av tankar är sånt som fyller våra dagar, säger Kjell Göthesson, platschef på Kustbevakningens kontor i Galati och tillika fartygets blivande befälhavare.

Innan sjösättningen ska skrovet hinna blästras och grundmålas, men den kustbevakningsblå färgen målas inte på förrän till våren när KBV 001 läggs i torrdocka en period.

− Vi hinner inte med det nu för vi måste i sjön, andra fartyg står på kö, säger Kjell Göthesson och berättar att varvet har ett 40-tal fartygskonstruktioner på gång samtidigt.

KBV 001 och hennes två efterföljande systerfartyg kommer att ha liknande arbetsuppgifter som myndighetens övriga utsjöbevakningsfartyg, men med bättre prestanda och kapacitet. Förmågan till miljöskydd, oljeupptagning och lagring ombord är stor. Till exempel är bogserkapaciteten 100 ton, vilket ska räcka för att fånga och hålla ett tankfartyg på 150 000 ton i storm.

Vid sjösättningen får alla varvsarbetare som jobbat med fartyget ledigt för att vara med. Även representanter från Kustbevakningen, varvskoncernen Damen Shipyards och inbjudna gäster deltar i ceremonin. Den riktigt stora invigningen och dopet sker dock när KBV 001 kommer till sin hemmahamn Göteborg under sensommaren nästa år. Då får fartyget även ett ”riktigt” namn och inte bara en sifferbeteckning. Vilket det blir är dock hemligt än så länge.

Info www.kustbevakningen.se