10 december, 2007

Nytt rekord för etanolbränslet E85

Hittills i år har Statoil sålt över 38 miljoner liter av etanolbränslet E85, en ökning med 114 procent jämfört med motsvarande period förra året. I november såldes totalt över 4,5 miljoner liter etanol, en ökning med 173 procent jämfört med november förra året.

– Det stora engagemanget i klimatfrågan och regeringens miljöbilspremie gör att allt fler väljer att tanka E85. Siffror från BilSweden visar att i november är två av tre sålda miljöbilar etanolbilar, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil.

Nu under årets kallaste månader gäller vinterkvalité för etanolbränslet E85. Det vill säga att E85 innehåller mer inblandning av bensin för att bränsleflexibla etanolbilar ska starta utan problem.

– Vi ökar andelen bensin i E85 under vintern så att bilmotorn startar lättare. Om motorn går igång lättare minskar utsläppen vilket är bra för klimatet. Det finns ingen anledning att göra egna blandningar av E85 och bensin som vissa instruktionsböcker rekommenderar. Våra kunder kan tryggt fortsätta att tanka E85 hela vintern utan att oroa sig för om bilen startar eller inte, säger Sofia Sjöström, t.f. drivmedelsansvarig på Statoil.

Det är inte unikt att E85 har en vinterkvalitet. Samma förhållande gäller även för bensin och diesel. Standarden för E85 har tagits fram i ett samarbete mellan bilindustrin, etanoltillverkare, myndigheter och oljebolag.

– Etanolen är befriat från energi- och koldioxidskatt medan bensinandelen i E85 är belagd med både energiskatt, koldioxidskatt samt moms på skatten. Det betyder att priset på E85 skiljer sig mellan sommar- och vinterkvalitet, säger Helena Fornstedt.

Eftersom bensin har ett högre energiinnehåll innebär detta att bränslekostnaden per mil blir jämförbar mellan vinter- och sommarkvaliteterna. I det flesta fall är det också billigare att under vintermånaderna tanka en flexifuelbil med E85 än med bensin. Det visar beräkningar från Svenska Petroleum Institutet, SPI.

I dag har Statoil 272 stationer över hela landet där det går att tanka E85. Etanol är ett förnybart drivmedel som framställs ur bland annat sockerrör och spannmål. Att ersätta bensin med etanol leder till väsentligt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Statoils inblandning av fem procent etanol i bensin motsvarade i november över 4 miljoner liter etanol.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Statoils drivmedelsrapport ”Vad har vi i tankarna? Drivmedelsmarknaden 2006” på www.statoil.se